24.03.2005 :: 10:59
Pomagam biednym konikom!!!!!!!!!!! Jak ludzie mo▒ byŠ tak okrutni!!!!